Zamki hotelowe

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, czynniki ekonomiczne oraz dążenie do uproszczeń i wygody wymusza ciągłe zmiany w otaczającej nas rzeczywistości. Bezsprzecznie dotyczy to także branży hotelarskiej przeżywającej obecnie swoją drugą młodość.

Szeroko rozumiana automatyczna identyfikacja poszczególnych elementów systemu wymiany informacji w hotelu powoduje, że w miejsce tradycyjnych zamków mechanicznych wchodzą systemy hotelowe oparte na zamkach elektronicznych, sterowanych przy pomocy kart zbliżeniowych. Konstrukcja ta powstała dzięki połączeniu najnowszych technologii zamków hotelowych z technologią cyfrową. Nie są to już tylko urządzenia służące do zamykania i otwierania, ale w pełni programowalne i zapamiętujące składniki systemu hotelowego. Zarządzanie całym systemem jest prowadzone przez specjalny program pracujący pod systemem WINDOWS.
 

 
 
System Europejski   System z Dolną klamką
 
.